Club Paradiso d.o.o. | Bulevar Despota Stefana 15 | 11000 Beograd

011/72 47 012, 72 40 928, 72 39 603


Prirodna pećina Drakotripa (zmajeva pećina) nalazi se na oko 1 km od sela stara Vrasna. još uvek je nedovoljno ispitana, pa za nju i ne postoji putokaz.

Pogledajte kompletnu ponudu apartmana za destinacju Nea Vrasna 2024!